ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları antalya escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları antalya escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri

Mise

Odborná společnost letecká České republiky z. s.
je spolkem sdružujícím individuální a právnické osoby se vztahem k letectví a kosmonautice
a to jak na bázi profesionální tak i na bázi zájmové.


Hlavním cílem spolku je především uspokojování profesních zájmů svých členů v oblasti letectví a kosmonautiky a pomáhat odbornému a profesnímu rozvoji v oboru a zprostředkovávat nejnovější informace o současném stavu technologií a vědeckého poznání v celosvětovém měřítku.

 

Odborná společnost letecká České republiky, z. s. je zakládající členskou společností Českého svazu vědeckotechnických společností ČSVTS a aktivně spolupracuje a podílí se na práci ČSVTS, spolupracuje s partnerskými členskými spolky ČSVTS a přispívá k naplňování společné vědecko- technické a inženýrské politiky inženýrské komunity České republiky.

 

Odborná společnost letecká České republiky, z. s. organizuje pravidelně různé odborné akce zaměřené především na zprostředkování významných odborných informací a nejnovějších poznatků z vědeckého výzkumu, vývoje a inovací zahrnující širokou oblast letectví a kosmonautiky jak pro specificky zaměřené cílové skupiny odborníků, tak i pro širší zájmovou veřejnost a zejména pak pro mládež a studenty.

 

Odborná společnost letecká České republiky, z. s. zajišťuje pro své členy odborné a společenské fórum prostřednictvím diskusních setkání, besed, přednášek, seminářů a konferencí a to jak pro odbornou tak i pro zájmovou veřejnost, publikuje významné technické a vědecké informace v domácím i zahraničním odborném tisku i ve sdělovacích prostředcích, rozhlase i televizi a vyjadřuje se k aktuálním problémům i k vývoji oboru a poskytuje profesní služby svým průmyslovým partnerům i státní správě.

 

Významnou součástí aktivit Odborné společnosti letecké České republiky, z. s. je pomoc středním školám a technickým univerzitám v získávání zájmu mladé generace o přírodní vědy a techniky zprostředkováváním atraktivních informací z oblasti letectví a kosmonautiky formou besed, ukázek letadlové techniky, simulátorů letu a leteckého modelářství. Vedle popularizačních aktivit zajišťuje Odborná společnost letecká České republiky, z. s. také vysoce odborné přednášky pro studenty technických univerzit a poskytuje vysokým školám pomoc při odborném vedení bakalářských prací, diplomových prací a doktorských disertačních prací.

 

Odborná společnost letecká České republiky, z. s. sehrála po roce 1990 významnou roli při zprostředkování osobních setkání československých letců, veteránů Druhé světové války se studenty technických univerzit a širokou veřejností prostřednictvím besed, konaných každoročně na Fakultě strojní ČVUT v Praze v letech 1991 až 2007 za účasti legendárních československých letců, veteránů z bitvy o Británii v Royal Air Force, působících dále v severní Africe a v Sovětském svazu. Díky těmto setkáním získali mladí lidé dříve cenzurované informace o hrdinství československých pilotů a jejich významnému příspěvku k vítězství nad fašismem a také informace o perzekucích, kterých se dopouštěl totalitní komunistický režim v Československu na československých leteckých veteránech.

 

Odborná společnost letecká České republiky, z. s. reprezentuje své členy doma i v zahraničí svým aktivním členstvím v ČSVTS a v podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v Odborné porotě Česká hlava a v mezinárodních federacích a společnostech jako řádný člen Českého národního výboru pro spolupráci s Evropskou federací národních inženýrských asociací FEANI, a řádný člen Evropské rady leteckých a kosmických společností CEAS. Členství v těchto prestižních domácích a zahraničních organizacích vytváří dokonalé podmínky pro propojení členů Odborné společnosti letecké České republiky, z. s. s domácí a zahraniční odbornou veřejností a průmyslem a umožňuje oboustrannou komunikaci a zprostředkování profesních zájmů členů v domácí politice i vzhledem k zahraničí. Jako člen ČSVTS Odborná společnost letecká České republiky, z. s. a její členové přijali mezinárodně respektovaný etický kodex inženýra.