ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları antalya escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları antalya escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri

Historie

Odborná společnost letecká České republiky z.s., dále jen OSL, byla založena 8.5.1990 jako občanské vědecko-technické sdružení podle tehdejšího zákona o sdružování občanů a v témže roce se stala s dalšími vědecko-technickými společnostmi zakládající členskou společností nově ustaveného Českého svazu vědeckotechnických společností. Historie OSL však sahá ještě před rok 1990, kdy byla součástí Strojnické společnosti působící v rámci Československé vědecko-technické společnosti, která vznikla transformací původního Spolku inženýrů a architektů Republiky československé SIA v roce 1951. V té době působila OSL jako Odborná skupina pro letectví, jako jedna z více různě odborně zaměřených skupin Strojnické společnosti. Spolek inženýrů a architektů Republiky československé kontinuálně přešel v roce 1918 transformací z dřívějšího Spolku architektů a inženýrů v Království českém, založeném na základě schválených stanov tehdejším c. k. místodržitelstvím v Čechách ze dne 31.října 1865.

 

Název Odborné společnosti letecké byl předmětem široké diskuse členů Prezidia, ve které významně přispěli Ing. Jan Růzha z Technometry Hostivař, Ing. Martin Paloda z Aero Vodochody,  Ing. Josef Kubeš a Ing. Josef Maršálek, oba z Motorletu - Jinonice. Současně s názvem bylo navrženo i první logo společnosti, na jehož návrhu se významně podílel Ing. Martin Paloda.

 

OSL se hrdě hlásí k odkazu SIA, který byl založen jako třetí nejstarší inženýrský spolek v Evropě po Rakousku-Uhersku, kde Spolek rakouských inženýrů a architektů ÖIAV byl založen ve Vídni již 18.června 1948 a Spolek německých inženýrů VDI pak 12.května 1856 v městě Alexisbad v Sasku-Anthaltsku.

 

Vlastní Odborná skupina letecká v období let 1951 až 1989 patřila mezi jedny z nejaktivnějších odborných skupin v rámci Strojnické společnosti ČSVTS a sdružovala prakticky všechny zaměstnance Československého leteckého průmyslu, letecké dopravy, letectva a leteckých kateder na vysokých školách, tedy více než 28000 zaměstnanců všech kategorií a zastupovala tak významný průmyslový a vědecko-výzkumný potenciál celé republiky. Před rokem 1990 byli postupně vedoucími Odborné skupiny letecké Ing. Karel Straka, pracovník Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ve Slezské ulici v Praze na Vinohradech , Ing. Jan Poláček, náměstek generálního ředitele ČSA a posledním vedoucím  významný letecký konstruktér Ing. Jan Mikula z Moravanu Otrokovice a z Aero Vodochody, který organizoval pravidelná zasedání výboru skupiny na Katedře letadel FS ČVUT v Praze na Karlově náměstí 13 a ve spolupráci s vedoucím a zakladatelem katedry letadel Prof. Dr. Ing. Janem Jerie, Dr.Sc., EUR ING organizoval pravidelné „Rozpravy“ , tedy přednášky a besedy na zajímavá, aktuální a významná odborná témata určená především studentům, členům skupiny a široké odborné společnosti

 

Dne 8.5.1990 se Odborná skupina letecká vyčlenila z nově ustaveného občanského sdružení Strojnické společnosti jako rovněž samostatné občanské sdružení OSL na volebním shromáždění, konaném v Národním domě na Smíchově, kterého se zúčastnilo téměř 2000 delegátů v poměru jeden delegát na 10 členů, zastupujících celou členskou základnu bývalé Odborné skupiny letecké ČSVTS. Na tomto volebním a ustavujícím shromáždění byl zvolen prezidentem OSL Ing. Daniel Hanus, CSc., vedoucí oborového zaměření Letecké motory na Katedře letadel FS ČVUT v Praze.

 

V době svého ustavení v roce 1990 měla OSL více než 20000 členů a sdružovala následující letecké výrobní závody, výzkum, provozní organizace a vysoké školy:

 • Aero Vodochody
 • VZLÚ Praha – Letňany
 • Letov – Letňany
 • Motorlet – Jinonice
 • Letecké opravny – Malešice
 • Letecké opravny - Kbely
 • Mikrotechna – Modřany
 • Technometra Radotín
 • Technometra Hostivař
 • Avia – Letňany
 • Čenkovské strojírny – Čenkov
 • Jihlavan – Jihlava
 • Jihostroj – Velešín
 • Moravan – Otrokovice
 • MESIT – Uherské Hradiště
 • První brněnská strojírna – Velká Bíteš
 • LET – Kunovice
 • Aerotechnik – Kunovice
 • MORA Moravia – Mariánské údolí
 • Orličan – Sopotnice
 • Československá správa letišť – Praha Ruzyně
 • Letiště Praha – Ruzyně
 • Řízení letového provozu – Praha 1 – Smetanovo nábřeží č. 334/4
 • Státní letecká inspekce ČSR
 • Ministerstvo dopravy – odbor civilního letectví
 • Letectvo Armády ČSR
 • FS ČVUT v Praze, Katedra letadel
 • FSI VUT v Brně, katedra letadel
 • VA v Brně
 • Považské strojárně – Letecké motory (DV2) – Považská Bystrica, Slovenská republika
 • VŠD – katedra leteckej dopravy – Žilina, Slovenská republika
 • Vysoká vojenská letecká škola – Košice, Slovenská republika

 

V prvních letech po ustavení OSL pracovaly v uvedených institucích pobočky OSL. Prezidium OSL tvořili zvolení členové z nejpočetnějších poboček, celkem cca 20 členů. V prvních letech se konaly pravidelné schůze Prezidia OSL každé čtvrté úterý v měsíci v zasedací síni ŘLP v Praze 1 na Smetanově nábřeží 4. Úterý bylo vybráno proto, aby se jednání mohli zúčastnit členové prezidia z Moravy, z poboček LET Kunovice, MESIT Uherské Hradiště a Moravan Otrokovice, kteří se do Prahy a zpět dopravovali letadlem L410 LETu Kunovice, které létalo v úterý na letiště Kbely a dopravovalo vedení moravských podniků na jednání Generálního ředitelství AERO do Letňan.

 

Po přestěhování generálního ředitelství ŘLP do Ruzyně a dále pak do Jenče byla přesunuta jednání prezidia na Katedru letadel FS ČVUT v Praze, na Karlovo náměstí 13. OSL v té době prodělávala stejně jako český letecký průmysl silný útlum způsobený likvidací převážné části letecké výroby a z toho vyplývajícího snižování stavu zaměstnanců. Přesto se díky nadšení zbývajících kolegyň a kolegů podařilo udržet aktivity OSL a zajistit tak její existenci.

 

Naprosto výjimečnou patnáctiletou periodou aktivit OSL mezi lety 1992 až 2007 bylo pořádání besed s československými leteckými válečnými veterány pro studenty a širokou veřejnost na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze v Dejvicích ve spolupráci s mimořádnou osobností, panem Ing. Janem Horalem, nositelem francouzského řádu Rytíř čestné legie a Řádu britského impéria, který významně přispěl k realizaci setkání více než 15 výjimečných leteckých osobností s mládeží a pomohl tak předat mladé generaci poselství lásky k vlasti a k demokracii. Na organizaci těchto besed, které tvoří jednu z nejslavnějších kapitol činnosti OSL, se ze strany OSL významně podílel pan Jiří Barda.

 

OSL byla v souvislosti s pořádáním těchto slavnostních setkání vysoce poctěna tím, že významné osobnosti z řad leteckých válečných veteránů bojujících v řadách RAF, vojenského letectva SSSR a prvního československého samostatného stíhacího pluku, přijali nabídku čestného členství OSL a nositeli čestného členství OSL jsou: Gen.por. Ing. František Fajtl, DFC, Gen.por. Frantiušek Peřina, Gen.mj. Stanislav Hlučka,  Gen.mj. Alois Šiška, Ing. Jan Horal, kteří bohužel řady OSL již opustili a současná žijící čestná členka paní Ing. Vlasta Šišková. Dřívější odborné rozpravy organizované Prof. Janem Jerie pokračovaly formou besed s domácími i zahraničními hosty. Významně se na organizaci besed podíleli vedle Jiřího Bardy také Ing. Josef Maršálek a Ing. Josef Kubeš.

 

Vysoké renomé si OSL udržuje také aktivní spoluprací s významnými domácími i zahraničními institucemi. Byly navázány kontakty a spolupráce s Americkým institutem pro letectví a astronautiku AIAA, Čínskou společností pro letectví a astronautiku CSAA, Mezinárodní společností pro letecké motory ISABE a plné členství v Evropské radě leteckých a kosmických společností CEAS. OSL udržuje v rámci svého členství v ČSVTS a ve FEANI kontakty se všemi významnými leteckými a kosmickými inženýrskými institucemi na celém světě.